HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
       
 
월산클럽

본문

붉은 태양이 지고 산 중터에 달이 걸터앉으면 술잔을 뒤로하고

하나, 둘 명검을 움켜잡고 월산터에 모여 명승부로 세월의 낙을 나누는 월배 검객들...

클럽위치: 장유 월산중학교 체육관

코트규모: 4코트 운영

운동시간: 평일19시~21시40분

               일요일 15시~18시(토요일 휴무)


▶임원소개

 직  책

 성  명

 연락처

 회 장

 이영철

☎ 010-8280-9758

 부회장

 천상욱

☎ 010-8513-2584

 총무이사

 신   성

☎ 010-5499-5531

 재무이사

 심재수

☎ 010-3278-3156

 경기이사

 배상형

☎ 010-3568-4526

 홍보이사

 조용봉

 

 신입이사

 박상국

 

 시설이사

 안재철

 

 의전이사

 김은영

 

 운영이사

 박주환

 

 

 

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET