HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
       
 
젤미클럽

본문

3363b4e2b76f4340023b3c8ce6108635_1547629

 - 클럽위치 : 장유스포츠우정관
- 운동시간 : 오전반 10:00~13:00
- 임원소개
직책이름연락처
회장박종민010-4564-3584

부회장

감사

김가영010-2799-5516
이성호010-8950-0438
총무이사김정순010-9207-0050
재무이사신은숙010-8505-5458

경기이사

레슨이사

최은명010-9932-2846
박현숙010-9128-9235
의전이사김미현010-6428-9660
천정희010-5255-6473

홍보이사

환경이사

정영대010-3839-3007
염상열010-8826-6894

 

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET