HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
자료실
 
김해시배드민턴협회 > 커뮤니티 > 자료실

급수조정신청서

페이지 정보

작성자 관리자 작성일17-01-23 17:35 조회7,463회 댓글3건

첨부파일

본문

급수조정 신청을 할 시, 양식에 맞게 작성을 한 후 
 

홈페이지 회원전용 게시판에 올려주시거나, 팩스로 보내주시기 바랍니다. 

 

(fax. 0504-371-2432)

댓글목록

한지민님의 댓글

한지민 작성일

<a href="https://stylebet79.com/">우리카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/theking/">더킹카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/canibal/">카니발카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/first/">퍼스트카지노</a>

<a href="https://stylebet79.com/yes/">예스카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/yescasino/">YES카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/obama/">오바마카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/4uca/">4U카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/4ucsno/">포유카지노</a>

<a href="https://stylebet79.com/coinka/">코인카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/coincasino/">COIN카지노</a>
<a href="https://stylebet79.com/theninecasino/">더나인카지노</a>

한지민님의 댓글

한지민 작성일

<a href="https://bytel.co.kr/">우리카지노</a>
<a href="https://bytel.co.kr/theking/">더킹카지노</a>
<a href="https://bytel.co.kr/first/">퍼스트카지노</a>
<a href="https://bytel.co.kr/yes/">예스카지노</a>
<a href="https://bytel.co.kr/coin/">코인카지노</a>
<a href="https://bytel.co.kr/thenine/">더나인카지노</a>

한지민님의 댓글

한지민 작성일

<a href="https://munhakac.co.kr/">우리카지노</a>
<a href="https://munhakac.co.kr/theking/">더킹카지노</a>
<a href="https://munhakac.co.kr/first/">퍼스트카지노</a>
<a href="https://munhakac.co.kr/yes/">예스카지노</a>
<a href="https://munhakac.co.kr/coin/">코인카지노</a>
<a href="https://munhakac.co.kr/thenine/">더나인카지노</a>

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET